Community Media 2012

Radio och tv
i den tredje mediesektorn

I Sverige finns det ca 25 lokala tv-stationer och 100 lokala radiostationer (närradio) som drivs icke-kommersiellt. Finansiering sker genom ideellt arbete och medlems- och sändaravgifter, samt i viss mån arbetsmarknadsstöd och kommunalt projektstöd. I närradion kan reklam förekomma som kompletterande finansiering, men i begränsad omfattning. På liknande sätt finansieras det 20-tal webbradiokanaler som exklusivt sänder på Internet.

I övrigt finns det i praktiken ingen lokalt förankrad radio eller tv i Sverige. Sveriges Radios lokalradio är en regional radio - en länsradio. SR lokalradio ingår i P4-nätet. Den privata kommersiella radion PLR är inte lokalt ägd eller lokalt förankrad utan ingår i två stora mediekoncerner (MTG och SBS) som i huvudsak sänder från Stockholm. Har inget med lokalradio längre att göra utan kallas numera allmänt för "reklamradion". Det finns i övrigt ett 20-tal kommersiella närradiostationer som drivs i privat vinstintresse och som således inte räknas till den tredje mediesektorn, som är en del av det civila samhället.

I en del länder får den tredje mediesektorn statligt stöd i flera fall finansierat genom tv-aviften. Årligt stöd av större omfattning finns i Australien, Danmark, Frankrike, Tyskland och Österrike. Ett visst stöd utgår i Storbritannien, Irland, Holland och Norge. I Sverige finns inget stöd.

Det finns även regionala och nationella icke-kommersiella tv-kanaler bl.a. i Danmark och Norge som sänder via de digitala marknäten. Det är endast i denna tredje etermediesektor som medborgaren själv har rätt och möjlighet att på egna villkor medverka i samt påverka produktion och sändning av radio och tv - s.k. public access. Fri radio, fri television.

Man beräknar att det i Europa finns mer än 3.000 icke-kommersiella radio- och tv-stationer utanför public servicesektorn. Community Media Forum Europe - en pan-europeisk organisation med säte i Bryssel bildades 2006.


Radio & tv

CMFE - Community Media Forum Europe
europeisk organisation för icke-kommersiell radio och tv

Arena
dokumentsamling och webblänkar

Öppna radion och televisionen
Utredning om icke-kommersiell lokal radio och tv
Kulturdepartementets rapport 2004

Radio

Länkar till icke-kommersiella radiostationer i Sverige
och radioorganisationer

NRO - Närradions Riksorganisation

Television

Länkar till icke-kommersiella tv-stationer i Sverige

Global Village CAT
länkar till icke-kommersiella lokala tv-stationer i världen mm

RÖK - Riksförbundet Öppna Kanaler


Snabbsök i texten på denna och anknutna webbplatser:

Ideosphere©2012